Kondorosi Kézilabda Klub

csapata felnott csapat
Kondorosi-Kezilabda Klub-logo

LOGOSFinal Page 1terep Logo Norway grant orezterep

Sorsválasztó sportválasztó

(a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával)

esélyegyenlőségi program Békés megyei tanyasi gyermekeknek

 Békés megyei tanyákon mély-szegénységben élő 6-12 éves gyerekek számára, korosztályuknak megfelelő, szervezett sportolási lehetőségek biztosítása, több sportággal való megismerkedés számukra, tehetségkutatás és gondozás. Sportöltözet, tisztálkodás, szállítás megoldása, hogy a gyerekek részt tudjanak venni az edzéseken. A célcsoport életminőségének javítása, a jelenlegi nulla lehetőség helyett, kitörési lehetőség kialakítása számukra. Az esélyegyenlőséghez, az örömhöz, az egészséges élethez, a sportoláshoz való joguk biztosítása. Nyilvánossággal tapasztalatok átadása más régióknak.

  • Tanyasi 6-12 év közötti gyerekek és családjaik
  • Toborzás, a gyermekek edzésekre való eljuttatása, edzéslehetőség biztosítása, mentor rendszer működtetése, nyilvánosság biztosítása, szülőknek, önkénteseknek képzések.
  • Tanya gondnoksággal, önkéntes edzőkkel, sportegyesületekkel, iskolákkal összefogás, civil és önkormányzati szegmens együttműködése.

Projektünk közvetlen célcsoportja a társadalom legsérülékenyebb csoportjai közül kerül ki. A projekt-tevékenységek tervezése és megvalósítása során egyaránt jelentős figyelmet fordítunk a megcélzott hátrányos helyzetű célcsoport igényeinek figyelembe vételére, bevonásukra a tervezés és döntés-előkészítő munkafolyamatokba. A projekt-tevékenységek célja hátrány-kompenzáció megvalósítása.
A projektet megvalósító szakemberek és önkéntesek kiválasztása során a megbízó és a megbízottak egyaránt elkötelezik magukat a nők és férfiak esélyegyenlőségének támogatására, alkalmazzuk az „egyenlő munkáért-egyenlő bért” elvet. Diszkriminációmentes bánásmódot alkalmazunk a családi kötelezettségekkel rendelkező munkavállalókkal szemben, a kiválasztás során csak az kiválasztás szempontjából indokolt kérdéseket jelölünk meg, a munkaköröket semlegesen fogalmazzuk meg, egyenlő hozzáférést biztosítunk a munkaköri feladatok elvégzéséhez szükséges megfelelő technikákhoz.
A környezeti, társadalmi fenntarthatóság érdekében a pályázat megvalósítása során is a papír alapú dokumentáció helyett az elektronikus formában történő adattárolást, levelezést részesítjük előnyben, a papír alapú dokumentumok elkészítése során növeljük az újrahasznosított papír alkalmazását.
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken kommunikációnkban is esélytudatosságot fejezünk ki: nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket, tevékenységeinkkel az integrációt segítjük elő.

A projekttevékenységek kialakítása elsősorban személyes tapasztalatokra és interjúk során megfogalmazott igényekre reagálva történt, a programokkal, megvalósítással való elégedettséget ezekre alapozva elégedettség-vizsgáló kérdőívek kitöltetésével kívánjuk vizsgálni. A projekt célcsoportját a programok megszervezése, lebonyolítása során is be kívánjuk vonni, részvételükkel minimum 3 db projekt-megbeszélés szervezését tervezzük. A projektbe bevont segítők és önkéntesek tekintetében nyomon követjük a nemek arányát.

Támogatóink

kondoros cimer  Kondorosi Önkormányzat
norveg civil tamogatatsi alap logo
okotars logo
autonomia logo
Kondorosi Takarekszovetkezet
Sárkány Cukrászda Sárkány Cukrászda
opivill
Gömöri és Gömöri Kkt.  
Száva-ker Kft.
Szuhaj Attila
Magvető Zrt.
Hanyecz András
Zola Gym